Advent Talent is een initiatief van de Adventkerk te Amersfoort.

Advent Talent is het vrijwillig beschikbaar stellen van onze talenten voor gemeenteleden en anderen die hulp nodig hebben.

Ik wil me aanmelden als:

 
Als vrijwilliger!
 
Van een hulpvraag!

Blijf op de hoogte van onze activiteiten.

Meld u aan voor de nieuwsbrief:

 
 

Mededelingen

 

2014-2016: diverse hulpvragen uitgezet via de maillijst van Advent-Talent o.a. fietsen, naaimachines, computers, hulp bij Duits spreken, hulp bij bouwen app.

voorjaar 2013: 3-tal tuin hulpvragen uitgevoerd.

najaar 2012: verbouwing Adventkerk.

mei 2012: Hulpvraag voor ondersteuning bij het tuinonderhoud voor een ziek kerklid gecoördineerd.

mei 2012: Hulpvraag voor een keertje koffie drinken georganiseerd.

mei 2012: Doorgeefluik voor aanvraag vanuit een kerklid voor huishoudelijke hulp geweest.

mei 2012: Witten en nieuw zeil leggen bij een alleenstaande vrouw! Guido Grünbauer is schilder en heeft professioneel gewit. Dus als u een schilder zoekt, denk dan eens aan Guido (theartofpaintworks@hotmail.com of 06-1560 9184)

31 maart 2012: Tuinonderhoud bij een slecht ter been zijnde vrouw.

4 februari 2012: Onze eerste klus: een verhuizing van een alleenstaande vrouw.

15 januari 2012: Wie meldt zich aan als vrijwilliger? Advent Talent is geopend!

1 januari 2012: Het plan "Advent Talent" is goedgekeurd door de kerkenraad. We kunnen starten!